Welkom door onze voorzitter

De Korrel is een vereniging met een prettige onderlinge sfeer, een goede organisatie, en een prachtig park. Het beschikt over 10 smashcourt banen, die allemaal voorzien zijn van LED verlichting, wat inhoudt dat ook 's avonds en 's winters op alle banen buiten getennist kan worden.

Om aan alle actieve leden voldoende speelfaciliteiten te bieden heeft de vereniging het maximum aantal actieve leden beperkt tot circa 700 seniorleden en circa 100 juniorleden. Actuele informatie over het aantal leden en over een eventuele wachtlijst staat vermeld in het artikel "Informatie van de ledenadministratie".

Lees meer

Ereleden

In de loop der jaren hebben veel leden zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Lees meer

Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Officer aangesteld. 

Het document is door het bestuur op 4 november 2019 aangepast om het in overeenstemming te brengen met de invoering van het elektronisch betalingssysteem in de kantine van de vereniging.

Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl

Lees meer