Wat leuk dat je lid wilt worden van TV De Korrel. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Extra informatie
 
In het "Welkom door onze voorzitter " (onder menu onderdeel "Onze vereniging" op
de home pagina) wordt verwezen naar de actuele informatie over het aantal
leden en eventuele wachtlijsten.
 
Bent u (nog) lid of lid geweest van een (andere) tennisvereniging?
Dan hebt u al een KNLTB nummer. Graag dit KNLTB nummer hier invullen.
Dit vergemakkelijkt de inschrijving.
 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene LedenVergadering (ALV) en wordt bij
nieuwe leden bij aanvang van het lidmaatschap geïnd. Nadien wordt de contributie jaarlijks bij het
begin van het kalenderjaar geïnd. Bij het tussentijds opzeggen wordt geen contributie
terugbetaald over het nog lopende kalenderjaar.
Op dit moment is de contributie:
# voor juniorleden (t/m 17 jaar) 65,- Euro
# voor senior leden 115,- Euro
# voor rustende leden 25,- Euro
 
Voor leden ouder dan 17 jaar en jonger dan 70 jaar zijn een of twee bardiensten per jaar verplicht.
De peildatum voor deze leeftijd is 1 januari. Toewijzing van bardiensten
gebeurt op basis van inschrijving, waarvoor de desbetreffende leden een uitnodiging krijgen.
 
Bovenstaande (persoons)gegevens hebben betrekking op u als aspirant lid. Als u nog geen 16 jaar
of ouder bent, moet een wettelijke vertegenwoordiger akkoord gaan met de verwerking van uw
persoonsgegevens en met de verplichting tot betaling van inschrijfgeld en contributiegeld.
Als u nog geen 16 jaar of ouder bent, vul dan onderstaande gegevens van uw wettelijke vertegenwoordiger in:
Naam:
Mail adres:
Telefoon:
 
*
Bij het verzenden van dit formulier
# gaat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) akkoord met bovenstaande voorwaarden.
# gaat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) akkoord met de verwerking
van uw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de privacy verklaring van TV De Korrel.
# verklaart u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) ook kennis genomen te hebben
van de statuten, huishoudelijk reglement en huisregels van de vereniging, zoals gepubliceerd op haar website.
# verklaart u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 
Opmerking