Vertrouwenscontactpersonen (VCP's)

Onze vereniging heeft ook een tweetal VertrouwensContactPersonen (VCP) benoemd. In dit artikel leggen we uit wat de rol van deze personen in de vereniging is.

Wat doet een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

Van alle leden van en bezoekers aan onze vereniging wordt verwacht dat zij zich gedragen, zoals in onze "Huisregels" vastgelegd. Indien iemand zich niet volgens deze gedragsregels gedraagt, is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar hij of zij zal proberen de weg naar een goede oplossing aan te geven.

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF of naar het Centrum Veilige Sport Nederland. De VCP zal in een vertrouwelijk gesprek proberen te helpen, maar er is hierbij geen geheimhoudingsplicht. Van ieder incident brengt de VCP rapport uit aan het bestuur, betrokkenen kunnen hierbij anoniem blijven.

Meldplicht

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten (of vermoeden), zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De VCP's van onze vereniging

Door het bestuur van TV De Korrel is een Commissie sociale veiligheid aangesteld welke bestaat uit 2 VCP's. De VCP's van TV De Korrel hebben via het NOC*NSF een speciale training gevolgd. De VCP's binnen TV De Korrel zijn Patricia Janssen en Rob Kimpen.

Beiden zijn per mail bereikbaar via vcp@tvdekorrel.nl. Eén van hen zal binnen 48 uur contact opnemen en gepaste actie ondernemen.

De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur ten behoeve van de ALV.

Meer weten?

Neem eens een kijkje op de websites van Centrum Veilig Sporten Nederland en NOC*NSF.

https://centrumveiligesport.nl/

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

 

Het bestuur.

Bestuursmededelingen Overzicht