Huishoudelijk reglement TV De Korrel

 

TV De Korrel is een echte vrijwilligersvereniging en wil dat blijven. Daarom zijn er huisregels opgesteld in een huishoudelijk reglement. Er zijn doorlopend ca. 80 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er probleemloos getennist kan worden. Daarnaast draaien alle leden die intern of bij de KNLTB in een competitie minimaal eenmaal per jaar een bardienst. Sommige vrijwilligers draaien meer bardiensten tegen een barvergoeding..

Meewerken binnen de vereniging als vrijwilliger is ook een praktische manier om ingeburgerd te raken in de vereniging en meer mensen persoonlijker te leren kennen.

Het huishoudelijk reglement geeft een kader en de spelregels om samen te werken in een zo prettig mogelijke sfeer.