Beknopte historie van TV De Korrel

Tennisvereniging De Korrel is na een initiatief in 1980 formeel opgericht in 1981 met 130 leden. Al in dat eerste jaar werden de eerste clubkampioenschappen getennist tussen 39 koppels. Na de prijsuitreiking en de BBQ ging het feest door tot in de late uren. Deze gang van zaken klinkt nog steeds door in de 'cultuur' van De Korrel.

Meteen in 1981 heeft men aansluiting gezocht bij de KNLTB en de FVT (Federatie Veldhovense Tennisverenigingen) waardoor verdere uitbouw van TV De Korrel stevig kon worden aangepakt. Dit leidde tot de eerste 4 banen in 1984 en de start van de bouw van het eerste paviljoen. Vele onvermoeibare vrijwilligers zijn in hun vrije uren in touw geweest met graaf-, sjouw-, montage- en metselwerk. In juni 1985 is het paviljoen geopend. In oktober werd tijdens het slotfeest van het seizoen in oktober het eerste lustrum gevierd, uiteraard met toernooi, BBQ en feest.

In de beginjaren was De Korrel vooral een vereniging van en door Oerlenaren, met ook veel leden uit de Heikant. Voor de meeste leden was tennissen leuk, maar het verenigingsleven belangrijker, hetgeen zich uitte in uitbundige feesten na afloop van het spel. De oude gezelligheid zie je nog veel binnen en tussen de teams, en bij speciale evenementen als de Veldhovense Tennis Kampioenschappen, de clubkampioenschappen en de afsluiting van de KNLTB-competitie. Ook binnen TV De Korrel merken we dat de maatschappij verandert: tegenwoordig komen veel leden om te tennissen, en vinden het vanzelfsprekend dat de banen er goed bijliggen en consumpties tegen redelijke prijzen beschikbaar zijn. Dit neemt niet weg dat we nog steeds een vrijwilligersvereniging zijn en dat ook willen blijven.

In 1985 lag de leeftijd van het gros van de leden tussen de 20 en 40 jaar. In 1995 was het de groep 30 tot 50 de grootste groep en nu, weer 20 jaar later, is het gros van de leden tussen de 45 en de 70 jaar oud.

In 1987 zijn de banen 5 en 6 aangelegd, in 1992 de banen 7 en 8. In 1998 is het park uitgebreid met baan 9 en 10,waarbij tevens alle banen zijn vervangen door French Court banen. In verband met de overlast van de baanverlichting voor de buren is in 2000 alle verlichting vernieuwd en vervangen door de huidige weinig overlast gevende lage verlichting. In 2017 zijn we overgestapt naar LED-verlichting.

In 1992 is gelijktijdig met het aanleggen van baan 7 en 8 het paviljoen voor de eerste keer uitgebreid, waarna in 2001 een tweede verbouwing plaatsvond: betere kleedruimtes en vergroting van de kantine. In 2005 is het paviljoen afgebrand en hebben we de winter doorgebracht in een noodkantine. Het huidige nieuwe paviljoen is in 2006 net voor ons 25 jarig bestaan en de aanvang van de KNLTB-voorjaarscompetitie in gebruik genomen.

In 2009 zijn de banen voorzien van een modern type Smash Court toplaag.

In 2018 is onze verlichting vervangen door LED verlichting en in 2019 hebben we zonnepanelen op ons paviljoen gelegd.

Downloads: