Stichting leergeld

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen(Leergeld) is een onafhankelijke stichting.
email:   info@leergeldveldhovendekempen.nl
website: www.leergeldveldhovendekempen.nl
Bellen: 06-12880601

 

Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is 
Stichting Leergeld helpt

 

 

 

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor school. Voor de meeste kinderen vanzelfsprekend. Maar voor een groot aantal kinderen ook niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg geld voor is. En dat aantal is alleen maar gestegen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben verloren of hun inkomen tijdens de crisis dramatisch hebben zien slinken. Ook de huidige hoge energieprijzen kunnen de oorzaak zijn van financiële problemen.

 

Gelukkig helpt Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen. Dus ook als het bijvoorbeeld gaat om het lidmaatschap van een voetbalvereniging en de aanschaf van voetbalkleding. 

Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen? 

Belangrijk!

Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, de mobiele telefoon, schoolspullen of zwemles. Of de contributie van de sportclub, scouting of muziekles. 

 

Aanvraag

Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in. Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp vraagt.  

 

Meer informatie?

Ook dan kunt u terecht op leergeldveldhovendekempen.nl of mail uw vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl.

Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601.

 

LET OP!

Leergeld helpt bij een minimuminkomen (tot 130% van de bijstandsnorm).

 

Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste lasten of schulden te weinig over om de kosten van de kinderen te betalen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld zzp-ers en kleine ondernemers. En natuurlijk helpen wij in deze bijzondere tijd de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. 

Jeugd pagina Overzicht