Resultaten van de Spiegelbijeenkomsten

Het afgelopen jaar heeft het bestuur bijeenkomsten met leden belegd om wensen en ideeën van onze leden met betrekking tot onze vereniging te bespreken. Uit deze zogenaamde Spiegelbijeenkomsten hebben een aantal groepen voorstellen gedaan om de aantrekkelijkheid van onze vereniging te vergroten.

Lees meer

Beleid t.a.v. sociale veiligheid.

Beleid t.a.v. sociale veiligheid.

Doel:

  • Creatie van een omgeving, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Respectvol in de zin van het aloude gezegde uit de praktische ethiek: "Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden." 

Middelen:

  • Vaststelling van normen voor gedrag.  (Deze staan vermeld in de "Huisregels".)
  • Instelling van een meldpunt voor ongewenst gedrag.
  • Instelling van een laagdrempelig aanspreekpunt in de vorm van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor vragen omtrent ongewenst gedrag.

Het bestuur.

Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacy beleid vastgesteld. Dit privacy beleid is opgesteld om ook te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het actuele privacy beleid, aangepast in de bestuursvergadering van  17 oktober 2022, vind je hier.

In de privacy verklaring staat welke persoonsgegevens wij als vereniging verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt. De actuele verklaring vind je hier.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Officer aangesteld.

Vragen en opmerkingen over het privacy beleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl