Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Oficer aangesteld. Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl

Downloads:

Over de club overzicht