Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel *
E-mail *
Extra informatie
Inschrijfformulier Junior Totaal pakket
KNLTB nummer
Schrijft zich in voor:
*
Verhindering op maandag
Verhindering op dinsdag
Verhindering op woensdag
Verhindering op donderdag
Verhindering op vrijdag
IBAN : s.v.p.het VOLLEDIGE IBAN banknummer vermelden *
Ten name van *
Opmerkingen
De betaling geschiedt in 5 termijnen. Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld en op deze website gepubliceerd. Het is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanuit het bestuur is er een Privacy Oficer aangesteld. Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het privacybeleid voor deze activiteit en 't les/trainingsreglement.
Wanneer u dit formulier verstuurt door op de knop "Versturen" te drukken, betekent dit dat u AKKOORD gaat met de voorwaarden en betaling van de lesgelden. Het inschrijfgeld (12 euro) is alleen geldig voor nieuwe leden en dient apart overgemaakt te worden.
Opmerking