Introducees

Het bestuur heeft besloten het mogelijk te maken een beperkt aantal introducees mee te nemen naar het park van de vereniging.

Daartoe zijn een aantal "tijdelijke" leden met namen "Introducee 1", "Introducee 2", etc. in het ledenbestand opgenomen, welke door een lid van de vereniging gekozen kunnen worden om een baan te reserveren. Dit werkt op dezelfde wijze als het reserveren van een baan met een ander lid van de vereniging.

Introducees mogen altijd spelen, behalve tussen circa 18:00 en 21:00 uur op maandag t/m vrijdag. (De tijden van de te reserveren blokken zijn voor de verschillende banen iets verschoven.) Verder gelden voor de introducees dezelfde regels in het reserveringssysteem als voor de leden.

Daarnaast vraagt het bestuur de leden zich aan de regel te houden om per lid per reservering niet meer dan 1 introducee uit te nodigen. (Dus een dubbel mag een dubbel introduceren.)

Veel tennisplezier.

Het bestuur.