Informatie van de ledenadministratie

Lidmaatschap

Voor senior leden loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar.

Voor junioren loopt het lidmaatschap vanaf de zomervakantie in het ene schooljaar tot aan de zomervakantie in het volgende schooljaar.

Contributie
De contributie en het inschrijfgeld voor 2024 zijn als volgt vastgesteld:

Junior leden (t/m 17 jaar) Euro 65,-
Senior leden Euro 115,-
Rustende leden Euro 25,-

Bij het ingaan van een senior lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt de contributie in dat jaar naar rato van de resterende volledige kwartalen van het lidmaatschap vastgesteld.

In het verleden heeft de Algemene Ledenvergadering besloten de contributie middels automatische incasso te incasseren. Bij de aanmelding voor het lidmaatschap dient u aan te geven dat u hiermee akkoord gaat.

Aantal leden per 1 januari 2024

Junior leden (t/m 17 jaar)  43
Senior leden 582
   
Totaal: 625

Daarnaast kent de vereniging nog 46 rustende "leden".

Er zijn op dit moment geen wachtlijsten voor nieuwe leden.

Doorgeven van wijzigingen of beëindigen lidmaatschap

Leden kunnen wijzigingen in het huisadres, telefoonnummer, bankgegevens of email doorgegeven via het mutatieformulier. Met dit formulier kunt u ook doorgeven dat u het lidmaatschap wilt beëindigen.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd.

Als je als senior lid met ingang van het nieuwe jaar wilt stoppen, moet je dit vóór 1 december in het voorafgaande jaar doorgeven. Je krijgt 1x per jaar (ongeveer half november) een mail met de vraag of er wijzigingen zijn in jouw lidmaatschap.

Als je met ingang van het nieuwe schooljaar het lidmaatschap van een junior lid wilt stoppen, moet je dit vóór het einde van het voorafgaande schooljaar doorgeven.

Informatie over/voor rustende leden
Rustende leden zijn leden, die om welke reden dan ook tussentijds een of meerdere jaren niet kunnen/willen spelen, later weer actief willen worden en van het wel en wee van de vereniging op de hoogte willen blijven.

Indien rustende leden weer actief willen worden, kunnen zij dit melden via het mutatieformulier op deze website. De contributie bij deze reactivering van het lidmaatschap is gelijk aan die voor een nieuw lidmaatschap, minus de voor dat jaar al betaalde contributie als rustend lid.

Actieve leden die in de loop van het jaar rustend lid worden, kunnen geen restitutie van (een deel van) de contributie krijgen.

Heb je nog vragen over jouw lidmaatschap, dan kun je een mail sturen naar ledenadmin@tvdekorrel.nl.