Resultaten van de Spiegelbijeenkomsten

Het afgelopen jaar heeft het bestuur bijeenkomsten met leden belegd om wensen en ideeën van onze leden met betrekking tot onze vereniging te bespreken. Uit deze zogenaamde Spiegelbijeenkomsten hebben een aantal groepen voorstellen gedaan om de aantrekkelijkheid van onze vereniging te vergroten.

                                                           Spiegelbijeenkomst

Joris Zwitserlood, Pim Chermin en Martijn Smulders hebben een voorstel gedaan hoe we onze leden beter kunnen betrekken bij verschillende werkzaamheden voor onze vereniging. Dit voorstel is gebaseerd op een werkwijze, die bij verenigingen in Eindhoven al toegepast wordt. Met het bestuur wordt nu gekeken of deze werkwijze ook bij onze vereniging toegepast kan worden.

Diede Coppens en Patricia Spijker hebben een voorstel gedaan om te komen tot een herinrichting van de kantine van ons paviljoen. Ook dit voorstel wordt samen met het bestuur verder uitgewerkt.

Rens Pieters en Mark Pepels hebben voorstellen besproken met het bestuur om delen van het terras rond het paviljoen opnieuw in te richten. Daar is nu een budget voor gereserveerd en zij werken het voorstel nu in detail uit.

Op voorstel van Evi van der Heijden, Marianne Kuijpers en Wil van der Aalst is er weer een introductie bijeenkomst gehouden voor nieuwe leden om hen wegwijs te maken in onze vereniging. Zo'n bijeenkomst blijkt bij een aanzienlijk deel van de nieuwe leden in goede aarde te vallen. Deze bijeenkomsten zullen daarom in de toekomst weer worden gehouden.

Tijdens en na de Spiegelbijeenkomsten is ook gesproken hoe we de organisatie van interne en KNLTB wedstrijden kunnen voortzetten, nu Bart Voermans aangekondigd heeft deze werkzaamheden na vele jaren neer te gaan leggen. Deze gesprekken en mondelinge contacten met andere leden hebben tot resultaat gehad, dat de volgende leden de organisatie voor hun rekening zullen nemen:

  • KNLTB voorjaarscompetitie: Evi van der Heijden. (Evi is tevens onze nieuwe Verenigings Competitie Leider (VCL))
  • KNLTB zomeravond competitie: Angelique Antonis en Peter Backx.
  • KNLTB najaarscompetitie: Marianne Kuijpers.
  • KNLTB wintercompetitie: Angelique Antonis en Peter Backx.
  • Interne wintercompetitie: Ed Schilders, Jeroen Schats en Piet van Keulen.
  • Interne zomercompetite: Marion van Leeuwen.

De IT ondersteuning zal door Ruud de Vries worden gedaan.

Het bestuur wil al de bovengenoemde leden heel hartelijk danken voor hun initiatieven en bijdragen en wenst hun heel veel plezier en succes bij de verdere invulling.

Het bestuur.

Nieuws Overzicht