Notulen jaarvergadering 2022 (concept) beschikbaar.

In de jaarvergadering van 28 maart jl. zijn Jan Harmsen en Theo van Os tot ereleden en Marion van Leeuwen tot lid van verdienste benoemd! Verder zijn de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement aangenomen. Vind de notulen van de vergadering op deze pagina.

Nieuws Overzicht