Het Bestuur

Email adres: algemeen@tvdekorrel.nl

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid en neemt de beslissingen waarbinnen de commissies hun werkzaamheden uitvoeren.

De rechten en plichten van het bestuur en de leden zijn geregeld en vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zijn via de secretaris opvraagbaar.

Het huidige Algemeen Bestuur bestaat uit:

  • Patricia Janssen - voorzitter *
  • Louise Loendersloot   - secretaris *
  • Piet van Keulen - penningmeester *
  • Bo Wijers - Jeugd Commissie
  • Josje Konings - Technische Commissie
  • Jean-Paul van Gils - Bar Commissie
  • Ton Klaver - Systeembeheer, Website en Communicatie Commissie

* ook lid van het Dagelijks bestuur

Commissies Overzicht