Bar Commissie

Email adres: bardienst.tvdekorrel@gmail.com

Reglement: Zie bijlage.

De Bar Commissie is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken achter de bar in Baan 11.

De BC zorgt voor het inroosteren van de bardiensten, het inkopen van de dranken, etc. en de instructies voor de bardiensten o.a. op het gebied van alcoholgebruik en bar-hygiëne.

Bij TV De Korrel is bepaald dat ieder die een interne - of externe competitie speelt ook bardiensten draait.

Downloads:

Commissies Overzicht