Welkom door onze voorzitter

De Korrel is een vereniging met een prettige onderlinge sfeer, een goede organisatie, en een prachtig park. De Korrel heeft ca. 700 senior- en 100 junior leden. Wij spelen op Smashcourt banen, wat inhoudt dat ook ’s winters buiten getennist kan worden.
Hebt u belangstelling voor onze vereniging, lees dan verder op deze site en meld u aan. Welke speelsterkte u hebt, is niet van belang: voor elk niveau worden activiteiten aangeboden.
Mijn naam is Patricia Janssen, voorzitter van De Korrel en ik ontmoet u graag op ons park aan het Smidsvuurke in Oerle.

Lees meer

Ereleden

In de loop der jaren hebben veel leden zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Lees meer

Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Officer aangesteld. 

Het document is door het bestuur op 4 november 2019 aangepast om het in overeenstemming te brengen met de invoering van het elektronisch betalingssysteem in de kantine van de vereniging.

Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl

Lees meer