Welkom door onze voorzitter

De Korrel is een vereniging met een prettige onderlinge sfeer, een goede organisatie, en een prachtig park. Het beschikt over 10 smashcourt banen, die allemaal voorzien zijn van LED verlichting, wat inhoudt dat ook ’s avonds en 's winters op alle banen buiten getennist kan worden.

Om aan alle actieve leden voldoende speelfaciliteiten te bieden heeft de vereniging het maximum aantal actieve leden beperkt tot 700 seniorleden en 100 juniorleden. 

Door de Coronacrisis zijn veel recreatiefaciliteiten gesloten of beperkt open. Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om toch aan recreatieve activiteiten deel te nemen heeft het bestuur van de vereniging besloten om het maximum aantal seniorleden tijdelijk te verhogen tot 725.

Per 1 juli 2020 heeft de vereniging 725 actieve seniorleden en 80 actieve juniorleden.

Omdat het aantal actieve leden het daarvoor ingestelde maximum bereikt heeft, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst gezet. 

Het lidmaatschap loopt gedurende een kalenderjaar en na 31 december komt er gewoonlijk ruimte om de aanmeldingen op de wachtlijst om te zetten in een lidmaatschap.

Hebt u belangstelling voor onze vereniging, lees dan verder op deze site en meld u aan. Welke speelsterkte u hebt, is niet van belang: voor elk niveau worden activiteiten aangeboden.

Mijn naam is Patricia Janssen, voorzitter van De Korrel en ik ontmoet u graag op ons park aan het Smidsvuurke in Oerle.

Lees meer

Ereleden

In de loop der jaren hebben veel leden zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Lees meer

Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Officer aangesteld. 

Het document is door het bestuur op 4 november 2019 aangepast om het in overeenstemming te brengen met de invoering van het elektronisch betalingssysteem in de kantine van de vereniging.

Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl

Lees meer