Parkeerverbod Smidsvuurke

Sinds enkele weken is voor het Smidsvuurke een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dit verbod zal zeker 1,5 jaar van kracht zijn. Het blijkt echter dat dit verbod nog steeds regelmatig wordt genegeerd. 

Lees meer