Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Extra informatie
 
In het "Welkom door onze voorzitter" (onder menu onderdeel "Onze vereniging" op de home pagina) wordt verwezen
naar de actuele informatie over het aantal leden en eventuele wachtlijsten.
 
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer? Mocht u een bondsnummer hebben, dan graag doorgeven.
Dit vergemakkelijkt de inschrijving.
Het inschrijfgeld is € 12,00 en dient apart overgemaakt te worden naar en o.v.v. uw naam:
Rabobank rekeningnummer NL84 RABO 0138 5191 02 t.n.v. TV De Korrel
 
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 
Als inschrijfdatum geldt de datum van de ontvangst van het inschrijfgeld.
 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene LedenVergadering (ALV). Bij het tussentijds opzeggen wordt geen contributie terugbetaald
over het nog lopende kalenderjaar. Op dit moment is de contributie:
* voor juniorleden (t/m 17 jaar) 65 Euro
* voor seniorleden 95 Euro
* voor rustende leden 25 Euro
 
Bij het verzenden van dit formulier gaat u ook accoord met het privacy beleid van TV De Korrel.
Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierin staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.
Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Oficer aangesteld.
Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl
Opmerking