Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel *
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Extra informatie
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer? Mocht u een bondsnummer hebben, dan graag doorgeven. Dit vergemakkelijkt de inschrijving.
Het inschrijfgeld is Ä 12,00 en dient apart overgemaakt te worden naar en o.v.v. uw naam:
Rabobank rekeningnummer NL84 RABO 0138 5191 02 t.n.v. TV De Korrel
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
Als inschrijfdatum geldt de datum van de ontvangst van het inschrijfgeld.
De contributie is vastgesteld per kalenderjaar. Bij het tussentijds opzeggen wordt geen contributie terugbetaald over het nog lopende kalenderjaar.
Bij het verzenden van dit formulier gaat u ook accoord met het privacy beleid van TV De Korrel. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierin staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.
Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Oficer aangesteld. Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl
Opmerking