Informatie van de ledenadministratie

Heeft u vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u een mail sturen naar ledenadmin@tvdekorrel.nl
Algemene informatie voor nieuwe leden kunt u ook vinden in het welkomstboekje.

Contributie
Voor 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering de contributie en het inschrijfgeld als volgt vastgesteld:

Inschrijfgeld bij aanmelding  Euro  12,-
Juniorleden (t/m 17 jaar)        Euro  65,-
Seniorleden                             Euro  95,-
Rustende leden                       Euro  25,-
 
In het verleden heeft de Algemene Ledenvergadering besloten de contributie middels automatische incasso te incasseren. Bij de aanmelding voor het lidmaatschap dient u aan te geven dat u hiermee akkoord gaat.

Het tennispasje heeft u nodig voor het inhangsysteem bij vrij tennissen, bij deelname aan de KNLTB-competities, bij de clubkampioenschappen en bij externe tennistoernooien.

Aantal leden per 1 jan 2021
Mini's (tot 13 jaar)         28
Maxi's (13 tot 17 jaar)   36
Seniorleden                  715
Rustende leden              35

Ereleden                          3

Totaal:                         814
 
Doorgeven van wijzigingen of beëindigen lidmaatschap
Leden kunnen wijzigingen in het huisadres, telefoonnummer, bankgegevens of email doorgegeven via het mutatieformulier.
Met dit formulier kunt u ook doorgeven dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd. Wilt u stoppen met ingang van het nieuwe jaar dient u dit vóór 1 december in het voorafgaande jaar door te geven. U krijgt 1x per jaar (ongeveer half november) een mail met de vraag of er wijzigingen zijn in uw lidmaatschap.


Informatie over/voor rustende leden
Rustende leden zijn leden, die om welke reden dan ook tussentijds een of meerdere jaren niet kunnen/willen spelen, later weer actief willen worden en van het wel en wee van de vereniging op de hoogte willen blijven.
Indien rustende leden weer actief willen worden, kunnen zij dit melden via het mutatieformulier op deze website. Men dient er rekening mee te houden, dat men het volledige contributiebedrag dan alsnog dient te betalen, ongeacht het moment van weer actief worden.
Wellicht is het te overwegen om pas m.i.v. het nieuwe jaar weer actief te worden. Actieve leden die in de loop van het jaar rustend lid worden, kunnen geen restitutie van (een deel van) de contributie krijgen.