'Sociaal tennis' nu ook bij TV De Korrel

In december 2018 heeft de gemeente Veldhoven een subsidieverzoek van TV De Korrel goedgekeurd om activiteiten op het gebied van  'Sociaal tennis' te financieren. Denk aan G-tennis of aan senioren met blessures of beperkingen. De overdag activiteiten worden hierdoor verder ontwikkeld en er kunnen nog meer mensen van onze mooie accommodatie gebruik gaan maken. Op de ALV van 25 februari 2019 zal Jack Gudden het plan 'Sociaal tennis' verder toelichten.

In april 2018 hebben de leden van TV De Korrel een uitnodiging via de email ontvangen met de vraag om ‘mee te denken’ over tennisactiviteiten overdag bij TV de Korrel. Enkele leden hebben daarop gereageerd en nagedacht hoe een en ander vorm te geven. Er gebeurt al veel overdag op eigen initiatief van tientallen leden. Dat moet zeker behouden blijven. Maar kunnen we als bestuur en club, een bijdrage leveren om de overdag activiteiten verder te verbeteren en ontwikkelen?

Als dat lukt, dan kunnen er  nog meer mensen overdag gebruik maken van onze mooie accommodatie.  Daarbij denken we ook aan leden maar ook en niet-leden  die door blessures, chronische aandoeningen of bewegingsbeperkingen meer of gehinderd worden.

U bent uitgenodigd om op onze Algemene Ledenvergadering op 25 februari 2019 samen met Jack Gudden mee te denken over de verdere invulling van 'Sociaal tennis' bij TV De Korrel.

Downloads:

Nieuws overzicht