ALV verzet naar 25 februari 2019

De ALV van TV De Korrel wordt gehouden op maandag 25 februari 2019, om 20.00 uur in Baan11.

Dit jaar is de Algemene Ledenvergadering een maand later dan normaal. Onze penningmeester kan helaas niet eerder aanwezig zijn. Zijn aanwezigheid is cruciaal om verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid van 2018.

De ALV is voor alle leden van TV De Korrel. In de ALV kijken we terug over het afgelopen jaar en maken we de plannen voor 2019 bekend. Dit jaar gaan we o.a. een beslissing nemen over een mogelijke investering in zonnepanelen.

Kom dus op 25 februari 2019 om 20.00 uur naar Baan 11. Laat u informeren over wat er speelt bij onze vereniging en beslis mee over onze toekomst!

Nieuws overzicht