Jaarplan 2018

In dit artikel vindt u het Jaarplan 2018 van TV De Korrel.

In het jaarplan staat hoe het gaat met onze vereniging en aan welke zaken we het komende jaar aandacht gaan schenken om onze gezellige en tennisminnende vereniging voor de toekomst te behouden en waar nodig (nog) beter te maken. Dit plan is een bijstelling van het beleidsplan van 2017.

 Inhoud

In hoofdstuk 1 geven we kort onze missie, visie en identiteit weer.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken en ontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 staat een overzicht van de actiepunten.

Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden.

Downloads:

Over de club overzicht