Privacybeleid TV De Korrel

Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Officer aangesteld. 

Het document is door het bestuur op 4 november 2019 aangepast om het in overeenstemming te brengen met de invoering van het elektronisch betalingssysteem in de kantine van de vereniging.

Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl

Downloads:

Over de club Overzicht