Publicatie aangepaste statuten en huishoudelijk reglement.

Voor de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zie deze pagina.

De aangepaste statuten van de vereniging, zoals aangenomen in de algemene ledenvergadering van 28 maart jl. en opgemaakt in een notariële akte, staan nu op de website. Ook het daarop gebaseerde en in dezelfde vergadering aangenomen huishoudelijk reglement, staat op de website.

Het bestuur.

Nieuws Overzicht