Eenmalige donatie op de ledenpas.

Door de maatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis hebben met name de seniorleden maar ook de juniorleden minder gebruik kunnen maken van de faciliteiten op ons tennispark. De exploitatiekosten van het park en de kosten van de organisatie van de vereniging waren daardoor in het afgelopen jaar significant lager. Dit resulteerde in extra, niet begrote baten voor de vereniging. 

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 9 mei j.l. besloten om deze extra baten eenmalig terug te geven aan de leden in de vorm van een tegoed op de ledenpas ter waarde van 15 Euro voor de seniorleden en 7,50 Euro voor de juniorleden. Het tegoed voor de seniorleden wordt uitgekeerd in de vorm van 7,50 Euro in  de maanden juni en september 2022 en voor de juniorleden in de maand september 2022.

Deze tegoeden op de ledenpas kun je besteden in de kantine van ons paviljoen met jouw ledenpas of met de KNIP app.

Het bestuur.

 

Nieuws Overzicht