Opzet van het afhangsysteem

Hoe is het afhangsysteem opgezet:

  • Per speler krijg je 1 kwartier spelen, dus bij 2 spelers een half uur en bij 4 spelers 1 uur
  • Je kunt naast direkt afhangen ook een baan reserveren. Dit kan alleen op dezelfde dag
  • Je mag maximaal  een (1)  reservering per lid per dag maken, afhangen kan wel vaker
  • De tijden voor tennisles, interne- en KNLTB competities worden door de TC gereserveerd en zijn zichtbaar op het scherm: ze zijn niet vrij om af te hangen (kleur=grijs: bezet)
  • Op het scherm vind je een kalenderweergave van de baanbeschikbaarheid.
  • Je kunt uitloggen maar het systeem doet dit ook automatisch na een bepaalde tijd

Toekomstplannen met afhangbord
Het afhangsysteem is nu zo ingericht dat je alleen nog maar op De Korrel (baan 11) kunt reserveren. Het Afhangbord wordt in de loop van dit jaar (als alles meezit) aan de Korrel  Clubapp gekoppeld. 

Afhangen van de banen overzicht