Afhangen van onze banen

  1. Log in door je pasje van boven naar beneden door de lezer te halen (let op de magneetstrip op het pasje)
  2. Voeg medespelers toe door hun pasjes ook door de kaartlezer te halen
  3. Kies de eerstvolgende vrije baan of kies zelf een baan (kleur=geel: vrije baan)
  4. Bevestig de reservering door te klikken op het scherm en
  5. Spelen maar...

Het elektronisch afhangbord is in de hal van ons paviljoen geplaatst: het is niet te missen bij binnenkomst.
De hardware (het scherm en de kaartlezer) hebben we in bruikleen van de KNLTB. Het systeem is via internet aangesloten op ons ledenbestand in All-United.

U moet dus lid van TV De Korrel zijn om onze banen te kunnen afhangen.

U kunt nu nog alleen op ons park elektronisch afhangen. Als dit goed werkt gaan we ook het reserveren via de Clubapp invoeren.
De baancommissarissen en de TC zorgen er voor dat reserveringen voor competities en trainingen worden aangegeven, zodat men op die banen niet kan reserveren of afhangen.

Zie ook de instructie video https://www.allunited.nl/inhoud/uploads/2017/08/Op-de-club.mp4
Er is ook een poster: https://www.allunited.nl/inhoud/uploads/2017/11/afhangen-a3-v3.pdf

Afhangen van de banen overzicht