ALV en financiŽle verantwoording.

Vanwege de Corona beperkingen is de Algemene Leden Vergadering uitgesteld tot maandag 14 juni. Indien nodig zal deze digitaal gehouden worden. Informatie hierover zal tijdig op de website worden gepubliceerd.
 
Het boekjaar 2020 is al wel afgesloten.
De kascontrole is uitgevoerd en de jaarcijfers over 2020 en de begroting voor 2021 zijn in het bestuur besproken.
 
Ondanks de Corona tijd heeft TV De Korrel toch een redelijk jaar achter de rug en ook de financiële toekomst ziet er goed uit. Het bestuur heeft dan ook besloten dat zowel de contributie als de barprijzen dit jaar niet aangepast zullen worden.  
 
Meer toelichting volgt tijdens de ALV op 14 juni.
 
Het bestuur.
Nieuws Overzicht