Plaatsing van camera's in en aan het paviljoen.

Omdat onlangs de hal van het paviljoen is gebruikt voor samenscholing door meerdere personen, waarna de hal vervuild is achtergelaten, heeft het bestuur besloten om camera's in en aan het paviljoen te laten plaatsen om betrokkenen te kunnen identificeren en aan te kunnen spreken.

In de hal en aan de noordzijde van het paviljoen (fietsenstalling) zijn camera's geplaatst, welke gedurende 24 uur per dag beelden vastleggen van de situatie daar ter plaatse. Deze beelden worden 4 weken bewaard.

Alleen als er aanwijzingen zijn dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, worden deze beelden door een daartoe door het bestuur aangesteld lid bekeken. Dit kan ook in samenwerking met bevoegde opsporingsinstanties worden gedaan, als daar aanleiding toe is. De beelden kunnen dan langer dan 4 weken bewaard worden.

Bij het betreden van het park en van het paviljoen wordt vermeld dat er cameratoezicht plaatsvindt.

Een en ander is opgesteld met in achtneming van de regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het bestuur.

Nieuws Overzicht