Parkeerverbod Smidsvuurke

Sinds enkele weken is voor het Smidsvuurke een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dit verbod zal zeker 1,5 jaar van kracht zijn. Het blijkt echter dat dit verbod nog steeds regelmatig wordt genegeerd. 

Het bestuur heeft na de bekendmaking van dit verbod meteen actie ondernomen door in gesprek te gaan met de gemeente. Op basis hiervan biedt de gemeente aan om onze parkeergelegenheid met 8 plaatsen uit te breiden. Realisatie zal echter enige tijd duren i.v.m. onder andere:

  • Aanvragen en goedgekeurd krijgen van een budget binnen de gemeente Veldhoven.
  • De parkeerplaatsen komen in een groenbestemming te liggen.
  • Derhalve moet men dan een korte procedure doorlopen met bezwaar-procedure om de parkeerplaatsen daadwerkelijk te mogen aanleggen; Dit duurt, als er geen zienswijzen/bezwaren binnenkomen, maximaal 8 weken vanaf het moment van indiening.                                                    

Wij verzoeken jullie intussen aan dit parkeerverbod te houden. Extra informatie: aan de andere kant van het park op de Welle zijn vaak parkeerplaatsen vrij, u kunt dan gebruik van maken van de andere ingang van het park via deze straat.

 

 Het bestuur.

Nieuws overzicht