Info over de website van De Korrel

De website van De Korrel wordt gebruikt voor alle communicatie naar leden, sponsoren en belangstellenden zoals interne - en externe tennistoernooien, bestuursmededelingen en actuele zaken. Er is een publiek deel en een afgeschermd deel. Het afgeschermde deel is alleen voor leden van De Korrel bestemd.

Afgeschermde omgeving

Wij willen niet dat privacy gevoelige informatie buiten De Korrel ‘op straat’ komt te liggen. We weten niet wie er op het Internet allemaal mee zit te lezen....Als lid van De Korrel moet u eerst Inloggen (zie rechts boven op de balk) om toegang te krijgen tot deze informatie. U kunt bijvoorbeeld gegevens van Korrel leden inzien, uw bardiensten bekijken, uw account gegevens wijzigen, uw password wijzigen etc.

Uw account bestaat uit uw emailadres als gebruikersnaam en een door u te kiezen wachtwoord

De eerste keer inloggen op de afgeschermde omgeving

Er is voor ieder lid op de nieuwe website een account aangemaakt op de website. U kunt uw account als volgt activeren.

  • Bij de eerste keer op het scherm  “Inloggen” moet u de link 'wachtwoord vergeten' selecteren, ok klik HIER
  • U vult vervolgens uw, bij ons bekende, emailadres in.
  • Op dit emailadres krijgt u de volgende mail met instructies:

Van: no-reply@tvdekorrel.nl
Datum: 12 september 2013 20:03:16 CEST
Aan: <uw emailadres>
Onderwerp: Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten: www.tvdekorrel.nl
Het wachtwoord kan opnieuw ingesteld worden op deze pagina.
Mocht het inloggen hierna nog steeds niet lukken, neem dan contact op met de website beheerder.
Deze mail is eenmalig en tijdelijk geldig. Stuur deze mail nooit door naar anderen!
Uw gebruikersnaam is: <uw emailadres>
Geen wijziging aangevraagd? Dan kan deze mail veilig verwijderd worden.

  • Klik op het woord deze en geef tweemaal een nieuw wachtwoord in. LET OP: uw wachtwoord is HoofdletterGevoelig, moet minimaal 8 posties hebben een minimaal één letter en één cijfer!
  • U kunt met uw inlognaam (dit is uw emailadres, bij ons bekend) en uw ingegeven wachtwoord inloggen op uw account.
  • Na het inloggen kunt u HIER eventueel uw inlog-gegevens aanpassen (inlognaam en wachtwoord) .

Wachtwoord vergeten

  • U moet eerst met je gebruikersnaam = emailadres bij Inloggen een nieuw wachtwoord aanvragen.
  • Dit kunt u later, na inloggen met je verkregen wachtwoord, wijzigen in een ander wachtwoord in Account wijzigen
  • Ook wil het wel eens helpen als u op de F5 knop drukt om het scherm te verversen.

Automatisch uitloggen

Als u 30 minuten geen informatie meer opvraagt of inziet op de website, wordt u om veiligheidsredenen automatisch uitgelogd. U moet dan weer opnieuw inloggen om gegevens voor leden op te vragen.

Inlognaam en/of wachtwoord aanpassen

Ga na het Inloggen naar  "Mijn account" onder het menu "Leden" en wijzig je accountnaam en/of wachtwoord.

Je inlognaam kan je naam zijn of ook je KNLTB-nummer. Het wachtwoord dient minimaal één letter en één cijfer te bevatten en is minimaal 8 posities lang.

Één emailadres per gezin

Het inlogsysteem accepteert niet twee dezelfde email-adressen.

Voor het geval meerdere leden uit één gezin gebruik maken van hetzelfde emailadres dient men gezamenlijk één account aan te maken. In de praktijk betekent dit dat de gezinsleden die dit emailadres gebruiken dezelfde inlognaam en hetzelfde wachtwoord dienen te gebruiken. Beide zijn te veranderen in Mijn Account (onder Leden).

Vaak biedt de provider de mogelijkheid op hetzelfde emailadres een alias aan te maken, zodat men als men dat wil toch een verschillend emailadres kan hebben.

Andere gegevens wijzigen

Als u andere gegevens dan uw wachtwoord wilt wijzigen dient u het formulier 'Wijzigingen doorgeven' in te vullen.

Problemen met registreren en aanmelden?

Stuur een email met naam en telefoonnummer naar adres redactie@tvdekorrel.nl. U wordt dan zo snel mogelijk geholpen!