Voor de senioren zijn momenteel de volgende tennisactiviteiten van belang

Laatste nieuws

Het bestuur van TV De Korrel nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op Maandag 29 januari 2018, om 20 uur in ons Paviljoen Baan11.

Lees meer...

Belangrijke mededeling voor alle leden: HIER vindt u een instruktie over het aan- en uitzetten van onze nieuwe LED baanverlichting.

Het bestuur wil iedereen er op attenderen dat de instrukties van onze baancommissarissen voor het wel of niet kunnen spelen op onze banen dienen te worden opgevolgd.

Lees meer...

De indeling van de interne winter competitie vindt u hier.

Het reglement vindt u hier.

De lijst van invaller vindt u hier.

Voor ieder lid die bardienst draait moet er een I.V.A.-certificaat zijn, dat bij controle getoond kan worden. Is dit niet aanwezig, dan kunnen we een boete krijgen. De barcommissie vraagt iedereen dit I.V.A.-certificaat zo spoedig mogelijk te behalen.

Lees meer...