Sponsor worden van De Korrel

Wij zijn nog op zoek naar de volgende sponsors

Sub sponsor - B

De sub sponsoren - B worden verworven tegen een vergoeding van € 500,= per jaar. Hier zijn nog voor 3 bedrijven de mogelijkheid tot profilering middels een winddoek op de banen 7, 9 en 10.

Bordsponsor

De bordsponsoren worden verworven tegen een vergoeding van € 150,= per jaar. Dit zijn meerdere bedrijven met de mogelijkheid tot profilering op een algemeen verzamelbord waar meerdere sponsoren een naams- en/of logovermelding kunnen presenteren.

Sponsor scorebord

De sponsor voor het scorebord wordt verworven tegen een vergoeding van € 100,= per jaar / per baan. Dit kunnen meerdere bedrijven zijn met de mogelijkheid tot profilering middels reclame op het scorebord.

Sponsor Severinus toernooi

Een jaarlijks terugkerend toernooi in oktober waarbij ca. 40 pupillen van de Severinusstichting samen met leden van de Korrel een gezelligheidstoernooi houden. De sponsormogelijkheden zijn:

  • financiële ondersteuning
  • verzorgen kleding voor pupillen Severinus
  • verzorgen van de lunch
  • verzorgen prijzen

Over de exacte invulling en tegenprestaties van de sponsorovereenkomsten kunnen wij u nader informeren. Wilt u ons ondersteunen neem dan contact op met de sponsorcommissie

E. Schilders tel. 040-2542089
P. Janssen tel. 040-2542819