Sponsor doelstelling De Korrel

De doelstelling van de sponsorcommissie is om tot een sponsorbijdrage van ca. € 15.000,= per jaar te komen. De financiële middelen te gebruiken voor o.a. :

 • jeugdactiviteiten om de huidige jeugd betrokkenheid te geven bij de vereniging waardoor de doorstroming van jeugdlid naar seniorlid gewaarborgd is.
 • waar nodig investeringen voor veiligheid, gezondheid en welzijn te ondersteunen
 • verfraaiing en behoud van tennispark
 • vervanging van eventueel materiaal en materieel

De sponsor kan door het verstrekken van geld en/of het leveren van goederen en/of diensten geen invloed uitoefenen op het door het bestuur gevoerde beleid.

Taakstelling

Om voornoemde doelstelling te realiseren heeft de sponsorcommissie de volgende taken:

 • Op een professionele manier invulling geven aan de sponsoring
 • Identificeren en kwalificeren van potentiële sponsoren
 • Communiceren binnen de vereniging over het te voeren sponsorbeleid
 • Het vastleggen van afspraken met sponsoren middels contracten
 • Behoud van sponsoren / adverteerders door goed relatiebeheer
 • Bewaken dat gemaakte afspraken met sponsoren worden gerespecteerd door het bestuur en de diverse commissies.
 • Terugkoppeling aan de sponsoren wat er met de sponsorgelden is bereikt in het 4e kwartaal van het lopende kalenderjaar

Contact

 • E. Schilders - Voorzitter sponsorcommissie
 • P. Janssen - Voorzitter De Korrel