Park Reglement

De baanbezetting c.q. reservering i.v.m. trainingen, competitietrainingen, competitie en toernooien wordt bekend gemaakt op het planbord naast het inhangbord. Bekijk dit schema voordat je inhangt om misverstanden te voorkomen. De baancommissaris heeft het recht om van dit schema af te wijken. Extra reserveringen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor:

  • Beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
  • Blessures, opgelopen tijdens de aanwezigheid op het park.

Op het park mag niet gefietst worden en fietsen dienen gestald te worden op de bestemde plaatsen. Beschadigingen en vernielingen zullen worden verhaald op de betrokken personen. Afval, blikjes e.d. dienen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Het Bestuur