Het gebruik van de tennisbanen

1. Onderhoud

Als de banen droog zijn moet er altijd worden geveegd. Hierbij moeten niet alleen de banen, maar ook de uitloopstroken achter en naast de banen worden geveegd, Hiervoor moet u gebruik maken van de sleepnetten die achter elke baan zijn opgehangen.

Als het nat is mogen de banen niet worden geveegd. Dit kunt u het beste testen door een droge hand zachtjes op de baan te leggen. Indien er veel korrels aan uw hand bijven plakken is de baan te nat om te vegen.

Het vegen dient te gebeuren van achter naar het midden van de baan waarbij zoveel mogelijk keramische korrels worden meegenomen van de achterzijde en de buitenzijde naar het midden van de banen.

2. Baangebruik

De banen mogen alleen worden betreden met daarvoor geschikte tennisschoenen.

De banen mogen alleen worden gebruikt om er op een normale manier op te tennissen, gebruik makend van tennisrackets en tennisballen.

Andere ballen en speelattributen zijn op de banen niet toegestaan. Andere activiteiten dan tennissen zijn eveneens niet toegestaan.

Als de netten omlaag zijn kan er niet getennist worden..

Bij sneeuw en opdooi mogen de banen ook niet worden gebruikt. Dit zal door de baancommissaris worden aangegeven.

 

3. Eten en drinken op de baan

Het nuttigen van dranken en etenswaren op de baan is niet toegestaan. Het gebruik van kauwgom kan wel mits deze na gebruik in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. Naast de banen kan wel eten en drinken worden gebruikt, indien de lege glazen netjes aan de bar worden terugbezorgd en het overblijvende afval in de daarvoor bestemde afvalbakken terecht komt

Veel tennisplezier!

Het bestuur van TV De Korrel