TV De Korrel is een vrijwilligersvereniging

TV De Korrel is een echte vrijwilligersvereniging en wil dat blijven. Globaal gezien zijn er doorlopend ca. 80 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er probleemloos getennist kan worden. Daarnaast draaien alle leden die intern of bij de KNLTB meedoen in een competitie tenminste éénmaal per jaar een bardienst, en sommigen doen er meer.

Meewerken binnen de vereniging als vrijwilliger is ook een praktische manier om ingeburgerd te raken in de vereniging en meer mensen persoonlijker te leren kennen. Als een commissie aanvulling zoekt wordt hiervan een bericht op de website gezet. Anderzijds, als het werk van een bepaalde commissie u lijkt aan te spreken kunt u altijd een mail sturen naar de betreffende commissie.

Om al deze vrijwilligers toch een stevig kader te bieden waarbinnen zij hun werk kunnen doen zijn er een aantal statuten en reglementen werkzaam binnen de vereniging. Deze statuten en regelementen geven aan vrijwilligers die een bepaalde functie bekleden (gedurende langere of korte tijd) een kader en spelregels waaraan zij zich geacht worden te houden.

Belangrijke statuten en reglementen zijn:

  • de statuten van de vereniging TV De Korrel
  • het Huishoudelijk Reglement
  • het Vrijwilligersstatuut
  • het Alcoholreglement
  • het Trainingsreglement

Als u geïnteresseerd bent kunt u deze op de navolgende tabbladen inzien.