Op 14 mei 2018 heeft de bestuur van TV De Korrel het privacybeleid vastgesteld, dat u HIER kunt inzien.

Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. In dit privacybeleid staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en waarom dat gebeurt.

Tevens is er vanuit het bestuur een Privacy Oficer aangesteld. Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunt u richten aan privacy@tvdekorrel.nl