De Korrel Jaarplan 2018

In dit jaarplan staat hoe het gaat met onze vereniging en aan welke zaken we het komende jaar aandacht gaan schenken om onze gezellige en tennisminnende vereniging voor de toekomst te behouden en waar nodig (nog) beter te maken.

Dit plan is een bijstelling van het beleidsplan van januari 2017.

 

In hoofdstuk 1 geven we kort onze missie, visie en identiteit weer.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken, voor zover dat nodig is recente veranderingen en ontwikkelingen en worden zaken die aandacht vragen verder toegelicht.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de actiepunten.

 Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden.

 

U kunt het Korrel Jaarplan 2018 HIER downloaden.