Bestuur en commissies

Zoals in het organisatieschema  is geworden zijn binnen de vereniging naast het bestuur voor de organisatie en uitvoering van allerlei werkzaamheden tal van commissies en vrijwilligers actief. Hieronder volgen hun belangrijkste werkzaamheden.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid en neemt de beslissingen waarbinnen de commissies hun werkzaamheden uitvoeren.

De rechten en plichten van het bestuur en de leden zijn geregeld en vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zijn via de secretaris opvraagbaar.

Het bestuur is bereikbaar via algemeen@tvdekorrel.nl

De Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie organiseert de toernooien en interne en KNLTB-competities. Zij informeert de leden hierover, verzorgt de indeling, stemt af met andere commissies over ondersteunende activiteiten en regelt de gang van zaken tijdens die activiteiten.

Binnen de commissie zijn de taken verdeeld, zo zijn er subgroepen voor de VTK, de KNLTB-competities, de interne competities en de Clubkampioenschappen. De recreatieve toernooien worden door de TC technisch ondersteund, maar de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de EvenementenCommissie, zoals bijvoorbeeld het thuisblijverstoernooi.

De TC is bereikbaar via tc@tvdekorrel.nl.

De subgroep voor de Veldhovense Tennis Kampioenschappen is bereikbaar via vtk.dekorrel@gmail.com

De subgroep voor de interne Winter/Voorjaar Tennis Competitie is bereikbaar via  wtc@tvdekorrel.nl

De Jeugd Commissie (JC)

De Jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugd binnen de tennisvereniging, maakt daartoe beleid en organiseert de daarvoor benodigde activiteiten. Deze activiteiten zijn: trainingen, (gezelligheids)toernooien, de competities (doorgaans tegen andere verenigingen) en ook gezellige niet-tennis-gerelateerde activiteiten.

Om al deze activiteiten goed te laten verlopen, zal de jeugdcommissie regelmatig een beroep doen op de hulp van ouders van jeugdleden, bijv. bij het begeleiden, coachen of vervoer van teams of het assisteren bij een toernooi.

Om het jeugdtennis een stevige plaats te geven binnen de vereniging heeft de JC een Jeugdbeleidsplan opgesteld.

De JC is te bereieken via jc@tvdekorrel.nl

De Bar Commissie (BC)

De Bar Commissie is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken achter de bar in Baan 11. De BC zorgt voor het inroosteren van de bardiensten, het inkopen van de dranken, etc. en de instructies voor de bardiensten o.a. op het gebied van alcoholgebruik en bar-hygiëne.

Regel is dat ieder die een interne of externe competitie speelt ook bardiensten draait.

De BarCommissie is te bereiken via b.kleingeld1@chello.nl

De Website & Communicatie Commissie (WCC)

De Website & Communicatie Commissie is verantwoordelijk voor de website en de mogelijkheden van de vereniging om passend en effectief de leden te kunnen informeren en met hen te communiceren.

De Communicatie Commissie is bereikbaar via redactie@tvdekorrel.nl

De Sponsor Commissie (SC)

De Sponsor Commissie heeft tot doelstelling en taak om aanvullende fondsen te werven om daarmee zaken te financieren die de vereniging als geheel ten goede komen. Hierbij kan worden gedacht aan het bevorderen van jeugdtennis en -activiteiten, investeringen in gezondheid en veiligheid, investeringen in (verfraaïng van) het paviljoen en het tennispark. Voor meer informatie, klik hier.

De SC onderhoudt de contacten met de (potentiële) sponsoren en brengt hen onder de aandacht van de leden.

De SC is bereikbaar via algemeen@tvdekorrel.nl

De Accommodatie- en Paviljoen Groep (APG)

De Accommodatie- en Paviljoengroep onderhoudt het paviljoen en het tennispark: de banen, het groen, de bestrating en de verdere inrichting.

De APG is bereikbaar via apg@tvdekorrel.nl

De Evenementen Commissie (EC)

Bij grotere evenementen (VTK, thuisblijverstoernooi, Severinustoernooi) worden de Bar Commissie en de bardienst ondersteund door de Evenementen Commissie, het gaat dan om een barbecue, hapjes e.d. De Evenementen Commissie doet hiervoor de inkoop, organisatie en coördinatie, operationeel leunt de Commissie dan op vrijwilligers die telkens weer gevraagd/gezocht worden.

De Trainingscoördinatie

De Traingscoördinatie verzorgt de verbinding tussen het bestuur en de clubtrainer voor wat betreft beleidsmatige (welke trainingen voor de jeugd en de volwassenen vinden we belangrijk en hoe gaan we dat regelen) en operationele (werkafspraken) aspecten.

De trainingscoördinatoren zijn te bereiken via training@tvdekorrel.nl

De Ledenadministratie

Potentiele nieuwe leden kunnen bij de Ledenadministratie terecht met vragen over het lidmaatschap en kunnen zich daar aanmelden. bestaande leden kunnen hier wijzigingen doorgeven. De Ledenadministratie zorgt voor de aanmelding bij de KNLTB en jaarlijks voor de tennispasjes.

Voor meer informatie, klik hier.

De Ledenadministratie is bereikbaar via ledenadmin@tvdekorrel.nl