De organisatie van TV De Korrel

TV De Korrel wordt geleid door een bestuur, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden in januari van elk jaar,  rekening en verantwoording aflegt aan de leden en hen informeert over de plannen voor het komende jaar.

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van enkele commissies *). De leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) worden door de Ledenvergadering benoemd. De leden en voorzitters van de commissies worden door de commissies zelf aangezocht. Hun benoeming wordt door de Ledenvergadering bekrachtigd.

Het organisatieschema van TV De Korrel is als volgt:

 Organisatie-2018.jpg