INSCHRIJFFORMULIER TV DE KORREL

Graag uw KNLTB bondsnummer invullen - indien bekend - dat maakt het aanmelden makkelijker.
Bent u lid van een andere tennisvereniging?
Zo ja, welke vereniging?
Het inschrijfgeld @ € 12,00 dient apart overgemaakt te worden naar en o.v.v. uw naam:

RABOBANK REKENINGNUMMER      NL84 RABO 0138 5191 02       t.n.v. TV De Korrel

Ik ga accoord met automatische incasso van de contributie
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Als inschrijfdatum geldt de datum van de ontvangst van het inschrijfgeld.