INFORMATIE VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Hieronder vindt u allerlei informatie die van belang is voor het lidmaatschap van TV De Korrel.

Heeft u andere vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u altijd een mail sturen naar ledenadmin@tvdekorrel.nl

Algemene informatie voor nieuwe leden kunt u ook vinden in de informatieboekjes, klik hier.

Contributie

 Voor 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering de contributie en het inschrijfgeld als volgt vastgesteld: 

Inschrijfgeld bij aanmelding € 12,-
Juniorleden (t/m 17 jaar)   € 65,-
Seniorleden € 95,-
Rustende leden  € 25,-

 

In het verleden heeft de Algemene Ledenvergadering besloten de contributie voortaan middels automatische incasso te incasseren. Bij de aanmelding voor het lidmaatschap dient u aan te geven dat u hiermee accoord gaat.

Het tennispasje is nodig voor het inhangsysteem bij vrij tennissen, bij deelname aan de KNLTB-competities, bij de clubkampioenschappen en bij externe tennistoernooien.

De tennispasjes kunnen, na melding op deze website, eind maart worden opgehaald in ons paviljoen (Baan 11).

Aanmelden van nieuwe leden

Op deze website vindt u veel informatie over TV De Korrel, en wellicht heeft u ons tennispark al eens bezocht.

Als u besluit lid te worden kunt u het aanmeldingsformulier invullen, klik dan hier.

Let er wel op dat de aanmelding pas wordt behandeld nadat het inschrijfgeld is ontvangen.

Aantal leden per 1 jan 2018

Mini's (tot 13 jaar) 54
Maxi's (13 tot 17 jaar)  39
Seniorleden 690
Rustende leden 26

Op dit moment is er geen wachtlijst 

 

 
Totaal  809

 

Doorgeven van wijzigingen of beëindigen lidmaatschap

Leden kunnen wijzigingen in het huisadres, telefoonnummer of email doorgegeven via het mutatieformulier.

Met dit formulier kunt u ook doorgeven dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd. Wilt u stoppen met ingang van het nieuwe jaar dient u dit vóór 1 dec in het voorafgaande jaar door te geven.

Informatie over/voor rustende leden

Rustende leden zijn leden, die om welke reden dan ook tussentijds een of meerdere jaren niet kunnen/willen spelen, later weer actief willen worden en van het wel en wee van de vereniging op de hoogte willen blijven.

Indien rustende leden weer actief willen worden, kunnen zij dit melden via het mutatieformulier op deze website. Men dient er rekening mee te houden, dat men het volledige contributiebedrag dan alsnog dient te betalen, ongeacht het moment van weer actief worden.

Wellicht is het te overwegen om pas m.i.v. het nieuwe jaar weer actief te worden. Actieve leden die in de loop van het jaar rustend lid worden, kunnen geen restitutie van (een deel van) de contributie krijgen.

Om bij het mutatieformulier te komen moet u inloggen, kijk dan in het menu onder Leden.

Inloggen

U kunt inloggen via de menukeuze in het hoofdmenu met de gegevens die u eerder voor deze website heeft ontvangen.

Wijzigingen van uw account om in te kunnen loggen kunt u zelf regelen via de website. U dient zich eerst aan te melden met uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Als u problemen heeft met uw account, mail dan naar redactie@tvdekorrel.nl, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie over inloggen klikt u hier.