Hoe is het afhangsysteem opgezet:

  • Je kunt zowel voor singles als dubbels 45 minuten reserveren
  • Je kunt naast direkt afhangen ook een baan reserveren. Dit kan alleen op dezelfde dag
  • Er zijn 3 groepen gemaakt: Banen 1-4, Banen 5-7 en Banen 8-10. De 3 groepen  starten elk een kwartier later
  • Bij het van tevoren reserveren moeten minimaal 2 spelers inhangen (kleur=wit: te reserveren baan)
  • Je mag maximaal  een (1)  reservering per lid per dag maken
  • De tijden voor tennisles, interne- en KNLTB competities worden door de TC gereserveerd en zijn zichtbaar op het scherm: ze zijn niet vrij om af te hangen (kleur=grijs: bezet)
  • Op het scherm vind je een kalenderweergave van de baanbeschikbaarheid.
  • Je kunt uitloggen maar het systeem doet dit ook automatisch na een bepaalde tijd

Het nieuwe systeem gaat het afhangbord buiten vanaf 1 april 2018 vervangen.

Toekomstplannen met Afhangbord

Het Afhangsysteem is nu zo ingericht dat je alleen nog maar op De Korrel (baan 11) kunt reserveren. Het Afhangbord wordt in de loop van dit jaar (als alles meezit) aan de Korrel  Clubapp gekoppeld. Deze staat op het punt van uitrollen...

Ook de LED verlichting zal aan het Afhangbord gekoppeld worden.